Обхват на контрола

Начало / Обхват на контрола
 

Пълен обхват на контрола

Структура и цели

Безпристрастността е основна цел на Системата за управление. Пълният контрол обхваща разглеждане на жалби и възражения и документиране на резултатите от извършените действия, наблюдения и измервания.