Екип

Начало / Екип

Нашият екип


Постоянното повишаване нивото на квалификация на персонала чрез посещения на семинари, курсове за обучение, конференции и следенето на всички новости в областти на извършваните от фирмата услуги е предпоставка за реализиране на качествени и безотказно работещи съвременни решения от най-високо технологично ниво. До сега инспекторите не са прекъсвали акредитацията си и работата по обекти, като имаме пет поредни преакредитации с разширение на обхвата. Екипът полага усилия за изнасяне на своята дейност и извън Република България.

Всички специалисти при извършване на контрола на конкретен обект подписват декларации за конфиденциалност, опазване на търговска и професионална тайна, станала ясна по време на контрола.

Станислав Ангелов

Ръководител на Орган за контрол „АЕРО КОНТРОЛ” от вида С

Спас Тосков

Отговорник по метрологично осигуряване, старши инспектор по електрически уредби и съоръжения

Димо Тодоров

Зам. ръководител на Орган за контрол „АЕРО КОНТРОЛ” от вида С

Георги Воденичаров

Технически ръководител и Отговорник по нормативни документи по ОВКИ и физични фактори

Ангел Вълков

Отговорник по качеството

Георги Гибински

Технически ръководител и Отговорник по нормативни документи по Електрически уредби и съоръжения

Фатмегюл Ремзи

Технически ръководител и Отговорник по нормативни документи по Химични агенти – прах, газове и пари във въздуха на работна среда

Калоян Стефанов

Старши инспектор по отоплително-вентилационни и климатични инсталации