Екип

Начало / Екип

Нашият екип


Постоянното повишаване нивото на квалификация на персонала чрез посещения на семинари, курсове за обучение, конференции и следенето на всички новости в областти на извършваните от фирмата услуги е предпоставка за реализиране на качествени и безотказно работещи съвременни решения от най-високо технологично ниво. До сега инспекторите не са прекъсвали акредитацията си и работата по обекти, като имаме пет поредни преакредитации с разширение на обхвата. Екипът полага усилия за изнасяне на своята дейност и извън Република България.

Всички специалисти при извършване на контрола на конкретен обект подписват декларации за конфиденциалност, опазване на търговска и професионална тайна, станала ясна по време на контрола.

 

Станислав Ангелов

Ръководител на Орган за контрол „АЕРО КОНТРОЛ” от вида С
 

Ангел Вълков

Отговорник по качеството

Десимира Таслакова

Технически ръководител и Отговорник по нормативни документи по Химични агенти – прах, газове и пари във въздуха на работна среда

Георги Воденичаров

Зам. ръководител, Технически ръководител и Отговорник по нормативни документи по ОВКИ и физични фактори

Калоян Стефанов

Старши инспектор по отоплително-вентилационни и климатични инсталации

Димо Тодоров

Старши инспектор по Химични агенти – прах, газове и пари във въздуха на работна среда

Спас Тосков

Отговорник по метрологично осигуряване, Технически ръководител и Отговорник по нормативни документи по Електрически уредби и съоръжения

Валентин Димитров

Старши инспектор по Електрически уредби и съоръжения